W teraźniejszych czasach ludzie zamieszkujący nasze państwo są coraz bardziej świadomi przysługujących im praw i przywilejów. Dla przykładu nie zgadzają się oni na pierwszą lepszą wycenę szkody przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeniowego i powołują własnych biegłych oraz dochodzą swoich praw i należnych im pieniędzy poprzez sądy. Codziennie w naszym kraju temida rozpatruje kilkadziesiąt przeróżnego typu spraw związanych z uchybieniami w sztuce lekarskiej.

Powstały specjalne firmy specjalizujące się w reprezentowaniu przed sądem osób chcących zyskać większe odszkodowania za błędy medyczne czy szkody w wypadkach. Jakby nie było poniesienie uszczerbku na zdrowiu zdarza się, że potrafi być wyjątkowo mocno dotkliwe (zobacz: błędy medyczne). Tacy ludzie też w większości przypadków nie wiedzą, że należy im się najnormalniej w świecie renta wypadkowa w sytuacji doznania trwałego uszczerbku spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (warto także zobaczyć: błędy medyczne). Niedociągnięcia medyczne to coraz częstszy powód wnoszenia pozwów do sądów w naszym państwie. Wynika to prawdopodobnie z ilości firm zajmujących się wyżej wymienionymi czynnościami oraz aktywności ich przedstawicieli w znajdowaniu ewentualnych klientów, których mogliby reprezentować przed sądem i zainkasować prowizję od sumy odszkodowania. Nie bez znaczenia jest również to, że wielu ludzi wybierając ubezpieczenia i płacąc składki oczekuje ich zwrotu w sytuacji doznania uszczerbku. Świadomość społeczna pojawiając się u wielu osób w tym przypadku jest zdecydowanie większa niż to miało miejsce jeszcze ostatnio.

Warto zobaczyć: błędy medyczne.