W teraźniejszych czasach ludzie zamieszkujący nasze państwo są coraz bardziej świadomi przysługujących im praw i przywilejów. Dla przykładu nie zgadzają się oni na pierwszą lepszą wycenę szkody przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeniowego i powołują własnych biegłych , a ponadto dochodzą swoich praw i należnych im pieniędzy poprzez sądy. Dzień w dzień w naszym kraju temida rozpatruje kilkadziesiąt przeróżnego typu spraw związanych z uchybieniami w sztuce lekarskiej.

Powstały specjalne firmy specjalizujące się w reprezentowaniu przed sądem osób chcących pozyskać większe odszkodowania za błędy medyczne czy szkody w wypadkach. Jakby nie było poniesienie uszczerbku na zdrowiu w pewnych przypadkach potrafi być wyjątkowo mocno dotkliwe (zobacz również: renta powypadkowa). Tacy ludzie również w wielu przypadkach nie wiedzą, że należy im się najnormalniej w świecie renta wypadkowa w sytuacji doznania trwałego uszczerbku spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (sprawdź również: odszkodowania za błędy medyczne). Błędy medyczne to coraz częstszy powód wnoszenia pozwów do sądów w naszym państwie. Wynika to prawdopodobnie z ilości firm zajmujących się wyżej wymienionymi czynnościami oraz dodatkowo aktywności ich przedstawicieli w znajdowaniu ewentualnych klientów, których mogliby reprezentować przed sądem i zainkasować prowizję od sumy odszkodowania. Nie bez znaczenia jest również to, że wiele osób wybierając ubezpieczenia i płacąc składki oczekuje ich zwrotu w sytuacji wrażenia uszczerbku. Świadomość społeczna pojawiając się u wielu osób w tym przypadku jest zdecydowanie większa niż to miało miejsce jeszcze ostatnimi czasy.

Sprawdź: błędy medyczne.