Komornik to osoba, która zajmuje się odzyskiwaniem niespłaconych należności i kontakt z nią nie jest przyjemny. W sytuacjach takich najczęściej są osoby, które zalegają ze spłatami swoich należności.

Ichniejszym wierzyciele, ażeby odzyskać, to co im się powinno sięwarto, zwykle starają się być cierpliwi, natomiast i ichniejszym cierpliwość ma swoje granice. Niekiedy jedynym rozstrzygnięciem ichniejszym sytuacji jest teraz komornik Bydgoszcz. Z całkowitą czyli stu procentową pewnością, by sprawa konkretnego zadłużenia do niego trafiła, muszą być spełnione określone procedury. Dopiero na ich bazie ma możliwość być wszczęte postępowanie komornicze.
Sprawy, jakie trafiają do komornika, zwykle dotyczą dużych sum. W ich przypadku egzekucja Bydgoszcz i okolice bardzo w znaczącej liczbie przypadków odbywa się poprzez zajmowanie części majątku, jaka polecam do dłużnika. Rzeczy takie zostają przez komornika zajęte. Następnie ogłasza się ichniejszym licytacje. Sprzedaje się je w cenach nieadekwatnych do ichniejszym wartości. Komornik nie musi na nich zarabiać. Zajęcie tych przedmiotów posiada się przyczynić do spłaty zadłużenia. Dlatego niedużo kiedy przedmioty takie są sprzedawane w cenach, które oddają ich wartość. Przedmiotem zajęć, jakich dokonuje komornik Solec Kujawski, mogą być wszystkie przedmioty, których posiadaczem jest dłużnik. Takimi w bardzo wielu przypadkach są pamiątki rodzinne, sprzęt RTV i AGD, meble i pełne wyposażenie mieszkań. Przedmiotem zajęcia komorniczego mogą też być samochody. Wszystko, co dla komornika będzie miało jakąś wartość, ma możliwość przez niego zajęte na poczet spłaty długu. Im ten jest większy, tym zajęciu podlega więcej przedmiotów.

Źródło informacji: komornik Solec Kujawski.